Zonneboiler

Zonlichtsystemen

Zonne-energie is evenals aardwarmte vrijwel onbeperkt beschikbaar. Dit betekent dus, dat als je zonne-energie kunt opvangen, deze energie gebruikt kan worden voor het opwekken van elektriciteit en voor het verwarmen van warmwater.Een donker oppervlak absorbeert het licht dat op dit oppervlak valt. De licht energie wordtomgezet naar elektriciteit of warmte.

Zonergie levert en installeert diverse soorten zonlichtsystemen ook wel zonneboilers genoemd bij zowel particulieren als bedrijven en instellingen, wij leveren en installeren  zonthermische systemen welke veelal in combinatie met een warmtepomp of CV ketel warmte kunnen opwekken,deze systemen worden veelal toegepast wanneer er veel behoefte is aan warm tapwater.

Werking

Er zijn diverse manieren om zonnecollectoren toe te passen.
Hieronder zijn de 3 meest toegepaste werkingen omschreven:

De werking van de standaard zonneboiler

De zonneboiler bestaat uit drie componenten: de zonnecollector, voorraadvat en de besturingsregeling. De besturingsregeling meet met temperatuursensoren het temperatuurverschil tussen de collector en de onderste laag in het voorraadvat.Indien het temperatuurverschil groter is dan 6 °C wordt de pomp aangestuurd. De pompsnelheid wordt door de besturingsregeling aangepast op het temperatuurverschil. De pompsnelheid kan variëren van 30% tot 100% .Wanneer het licht op de zonnecollector schijnt, wordt het lichtspectrum, middels de absorber in de collector, omgezet in warmte. Deze warmte wordt door geïsoleerde leidingen van en naar een warmtewisselaar (spiraal in het voorraadvat) getransporteerd (= rondpompen). De warmte wordt, in een gesloten circuit, aan het leidingwater in het voorraadvat afgegeven.Wanneer water wordt afgenomen (via de mengkraan, vaatwasser etc.) stroomt het leidingwater via een naverwarmer (bijvoorbeeld een cv-ketel) naar de tapkraan. De naverwarmer meet de temperatuur van het leidingwater in het voorraadvat en warmt het water, indien nodig, bij. 


 

De werking van een Hottop
De Hottop is een CV-zonneboiler waarbij het bovenste gedeelte van de zonneboiler op temperatuur wordt gehouden door een CV-ketel .
Het "zonzijdige" gedeelte van de zonneboiler is gelijk als de standaard werking. Het verschil met de standaard werking is dat in het voorraadvat in bovenlaag een extra warmtespiraal is geplaatst. De besturingsregeling meet met een extra temperatuursensor in de bovenste laag van de boiler of de ingestelde watertemperatuur is bereikt. 
Als de temperatuur in het voorraadvat een aantal graden lager is dan de ingestelde temperatuur van de cv stuurt de regeling een drieweg-klep aan. Vervolgens wordt het verwarmingswater door de bovenste warmtespiraal geleid ,dit proces stopt weer zodra de ingestelde waarde is bereikt.

 

De werking van een zonnegascombi

Bij een zonnegascombi wordt zonne-energie en lage temperatuurverwarming gecombineerd. 
Dit is het meest effectief in het voor- en naseizoen.Het "zonzijdige" gedeelte van de zonneboiler is gelijk als de standaard werking. Het verschil met de standaard werking is dat in het voorraadvat in bovenlaag een extra warmtespiraal is geplaatst. De besturingsregeling meet met een extra temperatuursensor het verschil in temperatuur tussen de bovenste laag in de boiler en de retourleiding van de cv. 
Als de temperatuur in het voorraadvat een aantal graden hoger is dan de retourtemperatuur van de cv stuurt de regeling een drieweg-klep aan. Vervolgens wordt het verwarmingswater eerst door de bovenste warmtespiraal geleid (dus voorverwarmd) alvorens deze door de naverwarmer wordt verwarmd.

 

Kwaliteit en Rendement

Zonergie is een onafhankelijke installateur maar werkt uitsluitend met A-merken ,voor zonneboiler systemen werken wij hoofdzakelijk met de systemen van HR Solar, deze fabrikant onderscheidt zich op het gebied van kwaliteit en rendement

HRsolar is een ervaren en specifiek gericht bedrijf op het gebied van thermische zonne-energie Voor HRsolar staat opbrengst en installatiegemak hoog in het vaandel. Na het jarenlang doorontwikkelen heeft dit ertoe geleid dat de zonneboiler van HRsolar op dit moment de hoogste opbrengst van Nederland heeft.

Elk zonneboilersysteem is voorzien van een kwaliteitsverklaring opgesteld door een onafhankelijk instituut.

Hoe is de energieopbrengst bepaald?

Het systeem is getest door het onafhankelijke testinstituut KIWA Gastec volgens de norm EN 12976 en de collector volgens de norm EN 12975.

De opbrengst van één collector is gebaseerd op het gemiddelde warmwaterverbruik van 110 liter water van 60 graden per dag. De energieopbrengst van één collector is 5,0 GJ per jaar. Dit is de hoogste opbrengst van de verkrijgbare collectoren in Nederland! Als er meer dan 110 liter warm water wordt getapt verhoogt dit de energieopbrengst per jaar.

Met de voorraadvaten uitgevoerd met een enkel spiraal heeft u de mogelijkheid om grotere zonneboilersystemen te maken. Deze kunnen dan qua grootte goed worden afgestemd op het verbruik. Bijvoorbeeld, sportfaciliteiten en utiliteitsbouw.

 

 voor meer informatie voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met onze technische specialisten of zie ook de website van HR Solar 

Terug naar overzicht

Zonergie

Contactpersoon

Arie de Jong

Adres

Amersfoortseweg 30-11
3751 LK Bunschoten-Spakenburg

Mobiel: 06 - 20 44 74 23

Zonergie - Duurzame Energiesystemen