home

OFFERTE ZONNEPANELEN

Voor een offerte inzake zonnepanelen kunt u ons ook gelijk bellen

0620 447 423

 of ons contactformulier invullen

Huidige Actie

Lees meer

Laatste Nieuws

NIEUW Indaksysteem zonnepanelen

GEÏNTEGREERD DAKSYSTEEM NIEUW BIJ ZONERGIE   Eindelijk zijn we er in geslaagd  een geweldig indaksysteem te vinden. Het systeem: is universeel toe te passen is geschikt voor alle merken en soorten modules is ontwikkeld vanuit de praktijk door ervaren solarteurs is uiterst eenvoudig te monteren bestaat slechts uit een zeer beperkt aantal onderdelen modules kunnen zowel portrait als landscape gemonteerd worden is uiterst geschikt voor zonne-energiesystemen op nieuwbouwwoningen kan ook probleemloos bij dakrenovatie worden ingezet heeft een optimale waterdichtheid heeft zelfs het lastig te behalen Franse CSTB keurmerk is een zeer esthetische oplossing om zonnepanelen te monteren biedt ook in combinatie met All Black modules een geheel zwarte optie voor meer informatie Lees meer

Energiebespaarlening

SLIM INVESTEREN IN ZONNE-ENERGIE Vanaf 21 Januari 2014 is het mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel. De Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren. Financier uw zonne-energiesysteem m.b.v. de Energiebespaarlening en bespaar direct! Met de Energiebespaarlening heeft u de mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Na deze investering kunt u natuurlijk al direct besparen. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Mogelijk kunt u zelfs wat extra besparen. Maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim! De lening is in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar. Kenmerken van de EnergiebespaarleninG U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning. Het is een jaarannuïteitenlening. U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen. Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar. Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar. U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.   De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening. Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort. U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-). Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst. De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt. Dankzij de lening hoeven eigenaren die voor zonne-energie kiezen de kosten hiervoor niet in één keer op te brengen. De lening kan worden afbetaald in maximaal tien jaar, afhankelijk van het leenbedrag, tegen een aantrekkelijke rente. Aanvragen Energiebespaarlening Met behulp van een online aanvraag formulier kunt u de Energiebespaarlening aanvragen. Na het invullen van het formulier de benodigde vraagstukken te uploaden wordt de aanvraag in behandeling genomen. De aanvraag wordt op financiële haalbaarheid getoetst en er wordt gekeken of de energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor de regeling. Bij een positieve toetsing wordt er een offerte voor de Energiebespaarlening met overeenkomst van geldlening uitgebracht. Hierin staan o.a. het leningsbedrag, maandelijkse last aan rente en aflossing, het rentepercentage, looptijd en overige voorwaarden in. Bij een negatieve toetsing ontvangt u een afwijzingsbrief. Na acceptatie van de offerte is het bedrag van de lening beschikbaar voor uitbetaling. Het bedrag wat u wilt lenen wordt niet rechtstreeks uitbetaald. Het geleende bedrag wordt namelijk in een bouwkrediet gestort om zo te waarborgen dat de energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Facturen van de aannemer/installateur die het project uitvoert dient u, samen met het SVn declaratieformulier, bij SVn in. Na akkoord worden de gemaakte kosten direct betaald aan de aannemer/installateur. Zodra voor u een bouwkrediet is geopend gaat u rente en aflossing betalen. Over een tegoed op uw bouwkrediet ontvangt u een rentevergoeding, deze is even hoog als de rente die u betaalt voor uw lening. Zakelijk Als medewerker van een gemeente, provincie, bank, makelaar, tussenpersoon, aannemer of installateur kunt u huiseigenaren attenderen op 'Ik investeer slim'. Een voordelige financiering van energiebesparing voor huiseigenaren. Help mee en maak van de campagne 'Ik investeer slim' een groot succes.  Omdat u contact heeft met huiseigenaren op belangrijke momenten: namelijk bij de aankoop of verbouw van een eigen huis kunt u deze attenderen op de Energiebespaarlening. Daarnaast is er ook een gezamenlijk belang. Energiebesparende maatregelen zijn goed voor het milieu en de kwaliteit van de woningvoorraad. Ook zorgt het treffen van energiebesparende maatregelen voor een stimulans van de werkgelegenheid en voor comfortabel wonen met lagere woonlasten. Bezoek deze website voor meer informatie en het aanvragen van de Energiebespaarlening: www.ikinvesteerslim.nl   Lees meer

Zonergie installeert PV installatie op gemeentehuis Bunschoten

ZONERGIE installeert PV systeem op dak gemeentehuis Zonergie Duurzame Energiesystemen uit Bunschoten heeft recent een PV installatie geïnstalleerd op het gemeentehuis in Bunschoten.. Er is gekozen voor zogenaamde Monokristallijn All Black zonnepanelen , deze panelen zijn geheel zwart en geven esthetisch een mooier beeld, totaal zijn er 32 panelen geïnstalleerd met een totaal vermogen van 8320 Wp en een opbrengst van ca. 7600 kWh per jaar. Bij de receptiebalie is een display gemonteerd waarbij de bezoekers van het gemeentehuis live kunnen zien wat de opbrengst op dat moment is en wat er reeds aan kWh gerealiseerd is, tevens wordt de CO2 besparing weergegeven.   voor meer informatie Lees meer