energiebespaarlening

SLIM INVESTEREN IN ZONNE-ENERGIE

Vanaf 21 Januari 2014 is het mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning.

Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel. De Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren.

Financier uw zonne-energiesysteem m.b.v. de Energiebespaarlening en bespaar direct!

Met de Energiebespaarlening heeft u de mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Na deze investering kunt u natuurlijk al direct besparen. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Mogelijk kunt u zelfs wat extra besparen. Maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim! De lening is in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar.

Kenmerken van de EnergiebespaarleninG

 • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • Het is een jaarannuïteitenlening.
 • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.
 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
 • U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.  
 • De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst.
 • De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.

Dankzij de lening hoeven eigenaren die voor zonne-energie kiezen de kosten hiervoor niet in één keer op te brengen. De lening kan worden afbetaald in maximaal tien jaar, afhankelijk van het leenbedrag, tegen een aantrekkelijke rente.

Aanvragen Energiebespaarlening

Met behulp van een online aanvraag formulier kunt u de Energiebespaarlening aanvragen. Na het invullen van het formulier de benodigde vraagstukken te uploaden wordt de aanvraag in behandeling genomen. De aanvraag wordt op financiële haalbaarheid getoetst en er wordt gekeken of de energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor de regeling. Bij een positieve toetsing wordt er een offerte voor de Energiebespaarlening met overeenkomst van geldlening uitgebracht. Hierin staan o.a. het leningsbedrag, maandelijkse last aan rente en aflossing, het rentepercentage, looptijd en overige voorwaarden in. Bij een negatieve toetsing ontvangt u een afwijzingsbrief. Na acceptatie van de offerte is het bedrag van de lening beschikbaar voor uitbetaling. Het bedrag wat u wilt lenen wordt niet rechtstreeks uitbetaald. Het geleende bedrag wordt namelijk in een bouwkrediet gestort om zo te waarborgen dat de energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Facturen van de aannemer/installateur die het project uitvoert dient u, samen met het SVn declaratieformulier, bij SVn in. Na akkoord worden de gemaakte kosten direct betaald aan de aannemer/installateur. Zodra voor u een bouwkrediet is geopend gaat u rente en aflossing betalen. Over een tegoed op uw bouwkrediet ontvangt u een rentevergoeding, deze is even hoog als de rente die u betaalt voor uw lening.

Zakelijk

Als medewerker van een gemeente, provincie, bank, makelaar, tussenpersoon, aannemer of installateur kunt u huiseigenaren attenderen op 'Ik investeer slim'. Een voordelige financiering van energiebesparing voor huiseigenaren. Help mee en maak van de campagne 'Ik investeer slim' een groot succes. 

Omdat u contact heeft met huiseigenaren op belangrijke momenten: namelijk bij de aankoop of verbouw van een eigen huis kunt u deze attenderen op de Energiebespaarlening. Daarnaast is er ook een gezamenlijk belang. Energiebesparende maatregelen zijn goed voor het milieu en de kwaliteit van de woningvoorraad. Ook zorgt het treffen van energiebesparende maatregelen voor een stimulans van de werkgelegenheid en voor comfortabel wonen met lagere woonlasten.

Bezoek deze website voor meer informatie en het aanvragen van de Energiebespaarlening: www.ikinvesteerslim.nl

 

Volledig nieuwsoverzicht

Zonergie

Contactpersoon

Arie de Jong

Adres

Amersfoortseweg 30-11
3751 LK Bunschoten-Spakenburg

Mobiel: 06 - 20 44 74 23