Zonnepanelen

Zonlichtsystemen

Zonne-energie is evenals aardwarmte vrijwel onbeperkt beschikbaar. Dit betekent dus, dat als je zonne-energie kunt opvangen, deze energie gebruikt kan worden voor het opwekken van elektriciteit en voor het verwarmen van warmwater. Een donker oppervlak absorbeert het licht dat op dit oppervlak valt. De licht energie wordt omgezet naar elektriciteit of warmte.

Zonergie levert en installeert diverse soorten zonlichtsystemen bij zowel particulieren als bedrijven en instellingen,de meest voorkomende zijn de zogenaamde PV-systemen(Photo Voltaïsche)  met zonnepanelen welke elektrische energie opwekken.

Een PV installatie bestaat uit een aantal hoofdcomponenten:

1-De zonnepanelen , welke weer onder te verdelen zijn in Polykristallijne en Monokristallijne

2-De omvormer

Zonnepanelen Polykristallijn

 • zijn merendeels blauw van kleur  
 • hebben een iets lager rendement dan monokristallijne zonnepanelen
 • zijn over het algemeen goedkoper dan monokristallijne zonnepanelen
 • vermogensbehoud is na 25 jaar iets lager dan monokristallijne zonnepanelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnepanelen Monokristallijn

 -zijn merendeels zwart van kleur  er is ook nog een zogenaamde All Black variant deze is helemaal zwart ook het frame

-hebben een iets hoger rendement dan polykristallijne zonnepanelen

-zijn over het algemeen iets duurder dan polykristallijne zonnepanelen vermogensbehoud is na 25 jaar iets hoger dan  polykristallijne zonnepanelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke panelen en hoeveel zijn voor mijn situatie het meest geschikt?

Over het algemeen worden monokristallijne zonnepanelen gekozen om esthetische redenen en dan met name de All Black uitvoering, het hogere rendement is dan mooi meegenomen. Wil je zo goedkoop mogelijk uit zijn dan kies je voor polykristallijne zonnepanelen

 • Hoeveel panelen hangt af van de situatie , een aantal criteria zijn hiervoor belangrijk
 • wat is het beschikbare dakoppervlak -wat is het totale jaarverbruik in kWh per jaar

Beschikbaar dakoppervlak

Om het beschikbare dakoppervlak te bepalen meet je de lengte en breedte op van het dakoppervlak, de meeste zonnepanelen hebben afmetingen van ca. 165 x 99 cm en kunnen zowel portrait als landscape gemonteerd worden, zo is dan te bepalen hoeveel panelen er maximaal gemonteerd kunnen worden.

Bij schuin dak

 Bij schuin dak kunnen de panelen zowel verticaal als horizontaal nagenoeg(in verticale lijn ca.7 mm tussen ruimte benodigd voor klem)tegen elkaar gemonteerd worden, 

Er zijn echter ook andere montagemogelijkheden neem hiervoor contact op met onze technische specialisten.

 

 

 

 

 

Bij plat dak

Bij plat dak worden de panelen merendeels landscape in een rij onder een hoek van 15 of 20° geplaatst, bij meerdere rijen achter elkaar dient echter een tussenruimte van ca. 100 cm aangehouden te worden anders zou de voorliggende rij de betreffende rij in de schaduw zetten. Er zijn echter ook andere montagemogelijkheden neem hiervoor contact op met onze technische specialisten.

 

 

 

 

Totale jaarverbruik

Het totale jaarverbruik in kWh kunt u bepalen met behulp van de energie eindafrekening welke u elk jaar van uw energieleverancier toegestuurd krijgt. Over het algemeen kiest u voor een installatie die ca. 50% tot 80% van uw totaal elektrisch energieverbruik dekt, één en ander natuurlijk is natuurlijk ook afhankelijk hoeveel panelen er op uw dak passen, neem voor uw specifieke situatie contact op met onze technische specialisten

Omvormers

De omvormer is de technologisch belangrijkste component van een PV installatie De omvormer zet de in de PV-cellen opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom conform het elektriciteitsnet – voor eigen gebruik of als voeding van het openbare elektriciteitsnet. Bovendien bewaakt deze als intelligente systeembeheerder zowel de PV panelen als het elektriciteitsnet. Omvormers vervullen vandaag de dag al belangrijke netwerkbeheer-functies, die door de toenemende elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energie steeds meer van belang worden

Voor de commerciële markt zijn de omvormers onder te verdelen in drie soorten:

1-De standaard omvormer welke het meest wordt toegepast

2-De Omvormer met optimizers.

3-De micro omvormer

1-De standaard omvormer is een gesloten kast voorzien van één of meerdere MPP trackers(zeg maar de regelaar van een groep(string) panelen, daarnaast kan deze MPP tracker weer onderverdeelt worden in één of meerdere strings(groepen van panelen).Veelal is een omvormer standaard voorzien van monitoring via een vaste internetaansluiting of via Wifi.

2-De omvormers met optimizers van het merk SolarEdge omvormers zijn uitermate geschikt voor zonnepaneel installaties, die deels of de gehele dag invloed hebben van schaduw. SolarEdge staat voor een hoog rendement van uw zonnepanelen welke zelfs in schaduw gebieden een hogere opbrengst garanderen. Met SolarEdge heeft elk zonnepaneel een apparte MPP-tracker (Power Optimizer) die voor een optimaal rendement per paneel zorgt, dus indien één of meerdere zonnepanelen zich in de schaduw bevinden zullen de andere zonnepanelen hun volledig rendement geven. Dit in tegenstelling tot conventionele omvormers waarbij de hele string hinder ondervind.

Voordelen

 • ideaal en hoog rendement bij zonnepanelen installaties met een andere hellingshoek, een andere orientatie of bij last van schaduw.
 • de prijs van de SolarEdge omvormer is zeer scherp vergeleken met andere micro-inverters / schaduw omvormers.
 • zorgt voor een hoger rendement bij de zonnepanelen, doordat er per zonnepaneel een MPP tracker is aangesloten.
 • vooral bij ongunstige daken is het rendement veel hoger dan bij omvormers welke met één of twee MPP trackers werken en één of twee strings werken, dit kan wel oplopen tot een 25% hoger rendement.
 • hogere veiligheid door veilige spanning van gelijkspaningsstring (zonnepaneel string)

 

3-Micro-omvormerszijn ontworpen om direct achter een zonnepaneel aan het frame gemonteerd te worden. De meeste micro-omvormers zijn geschikt voor het aansluiten van 1 paneel in sommige gevallen kunnen er twee panelen aangesloten worden op 1 omvormer. De omzetting naar netspanning vindt dus plaats direct bij het paneel. De afzonderlijke micro-omvormers worden aangesloten aan een bus-leiding die achter de panelen langsloopt. Na het laatste paneel kan deze leiding direct worden aangesloten in de meterkast. Over de bus-leiding loopt ook vaak een datasignaal waarmee het mogelijk is om via een apart kastje data is uit te lezen van de verschillende omvormers en de totale opbrengst van de installatie.

 

Welke omvormer past het beste bij de installatie

Bij het uitkiezen van de juiste omvormer voor een zonnestroominstallatie, zijn er veel aspecten van belang, het type paneel dat wordt gebruikt, de elektrische aansluiting, de oriëntatie en hellingshoek van de installatie, en natuurlijk vooral hoeveel vermogen wordt geplaatst.

In de meeste gebieden staan de netwerkbeheerders toe dat maximaal 5 kiloWatt aan omvormer vermogen wordt aangesloten op één fase. Wanneer meer vermogen moet worden geplaatst, moet het verdeeld worden over meerdere fasen, met een maximaal faseverschil van 20 Ampère. Bij een normale netspanning van 230 Volt, komt dit neer op een maximaal verschil tussen de fasen van 230 x 20 = 4600 Watt. In de praktijk mag het maximale faseverschil 5 kW bedragen.

Hoe groot moet de omvormer zijn

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Watt-piek. Dat wil niet zeggen dat de zonnepanelen ook werkelijk vaak dit vermogen zullen produceren. In de Benelux bijvoorbeeld gebeurt dit slechts zelden. Daarom kiezen we in de Benelux vaak een omvormer die kleiner is dan het piekvermogen van de panelen. Een omvormer die weinig wordt belast is minder efficiënt dan een omvormer die op een hogere capaciteit werkt. Vandaar dat een onderdimensionering uiteindelijk een hogere opbrengst oplevert.

Vaak wordt er gekozen voor een omvormer waarvan het ingangsvermogen (aan de DC zijde) ongeveer 90% is van het piekvermogen van de panelen. Wanneer de panelen verder afwijken van de ideale oriëntatie (pal zuid) en hellingshoek (35 graden), dan is dit percentage (het zgn. Power Ratio) nog verder te verlagen. Op de (schaarse) momenten dat zonnepanelen meer vermogen zouden kunnen produceren dan de omvormer aankan, zal deze de MPP spanning (Maximum Power Point) over de panelen zodanig aanpassen, dat deze niet meer vermogen zullen produceren dan het maximale ingangsvermogen van de omvormer. Het is dus niet zo, dat er een overschot aan energie moet worden afgevoerd in de vorm van warmte o.i.d. Een milde onderdimensionering levert geen schade op aan de omvormer. In zuidelijke regio’s, zoals bijv. Spanje zullen ze anndere richtlijnen hanteren. De juiste dimensionering hangt namelijk af van de instraling en de temperatuur.

Terug naar overzicht

Zonergie

Contactpersoon

Arie de Jong

Adres

Amersfoortseweg 30-11
3751 LK Bunschoten-Spakenburg

Mobiel: 06 - 20 44 74 23

Zonergie - Duurzame Energiesystemen